Plany Bezpieczeństwa Wody (Water Safety Plan - WSP) to system zaproponowany przez Światową Organizację Zdrowia. Ma na celu zapewnienie skutecznej kontroli systemu tak aby dostarczać nieprzerwanie wodę odpowiedniej jakości I w odpowiedniej ilości.

W lutym odbyło się pierwsze w tym roku i ostatnie w tej kadencji posiedzenie komisji ds. Wody (EU1). W czerwcu planowane  się wybory prezydenta EurEau oraz na szefów komisji i członków prezydium. Najbliższe tygodnie będą więc czasem podsumowań, ale i planów na następne lata.

Ramowa Dyrektywa Wodna

Trwa wdrażanie Ramowej Dyrektywy Wodnej. Kraje członkowskie rozpoczęły kolejny cykl aktualizacji planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy, które muszą być gotowe w grudniu przyszłego roku. W większości krajów rozpoczęto już konsultacje społeczne, w których branżowe organizacje narodowe mają wziąć udział. EurEau monitoruje działania rządów...