W 2016 roku EUREAU będzie pracować nad:

Dyrektywa dotycząca wody pitnej: Komisja Europejska przeprowadzi ocenę skutków opcji politycznych, które wykraczają poza obecny zakres Dyrektywy dotyczącej wody pitnej. Eureau będzie monitorowało prace Komisji i zainteresowanych stron, oraz oceniać postęp prac.

Tematami omawianymi w najnowszym newsletterze są: gospodarka cyrkulacyjna, Indoeuropejskie Forum Wodne, Ramowa Dyrektywa Wodna, Inicjatywa Zarzadzania Wodami OECD, konferencja Europejskiego Stowarzyszenia Wodnego oraz problematyka przelewów burzowych.

Tematami omawianymi w kolejnym newsletterze są Kongres EUREAU, Dyrektywa dotycząca wody pitnej, gospodarka cyrkulacyjna, benchmarking i inicjatywa Right2Water, mikrozanieczyszczenia w wodzie, Ramowa Dyrektywa Wodna, Światowa Rada Wodna, Inicjatywa Wspólnego Planowania Wody oraz Rozporządzenie dotyczące nawozów.

Milion dziewięćset tysięcy mieszkańców UE podpisało się pod wnioskiem obywatelskim, skierowanym do Parlamentu Europejskiego w sprawie uznania wody za dobro wspólne i jako takie niepodlegające urynkowieniu. Inicjatywa pod nazwą  „Right 2Water” (Prawo do wody)  dowodzi, że ceny za odbiór wody budzą niezadowolenie mieszkańców wielu europejskich krajów i to niezależnie od modelu organizacyjnego przedsiębiorstw wodociągowych, który został w danym kraju przyjęty.

Tematami omawianymi w bieżącym newsletterze są gospodarka cyrkulacyjna, DONUTSS (Monitorowanie danych składników odżywczych mające za zadanie wspieranie podejmowania decyzji), Inicjatywa Right2Water, P-REX (odzyskanie fosforu ze osadów ściekowych), ponowne wykorzystanie wody, współpraca z Dyrekcją Generalną ochrony środowiska w Komisji Europejskiej (DG ENVI) oraz Międzynarodowym Stowarzyszeniem Wodnym (IWA).

Tematami omawianymi w poniższym newsletterze są gospodarka cyrkulacyjna, DONUTSS (Monitorowanie danych składników odżywczych mające za zadanie wspieranie podejmowania decyzji), Inicjatywa Right2Water oraz Europejski Sojusz Wodny.

Witamy w pierwszym newsletterze o działalności Eureau. Ten newsletter będzie publikowany każdego miesiąca i będzie zawierał wydarzenia i propozycje działań i celów Eureau.

W dniach 11-12 Czerwca w Krakowie odbyło się spotkanie Komisji ds. Prawa i Ekonomii EUREAU, której IGWP jest członkiem. Goście z Europy mieli okazję wysłuchać prelekcji o działalności Izby, dynamicznym rozwoju branży wod-kan w ostatnich latach oraz o benchmarkingu przedsiębiorstw wod-kan w Polsce. Prelekcja cieszyła się dużym zainteresowaniem i z pewnością posłuży do dalszego rozwoju kontaktów Izby z przedstawicielami z branży wod-kan w krajach europejskich.

 

Do najistotniejszych ostatnio zagadnień należy zaangażowanie EUREAU  w konsultacje Komisji Europejskiej w sprawie inicjatywy obywatelskiej “Prawo do Wody” (Right to Water). W wyniku spotkania potwierdzono, że wszyscy członkowie federacji są przeciwni obowiązkowemu, scentralizowanemu benchmarkingowi.

W tym roku europejska  federacja branży wod-kan EurEau obchodzi 40 urodziny. Została założona przez kilka narodowych organizacji skupiających dostawców wody w Unii Europejskiej. Jej nazwa pochodzi ze sklejenia dwóch francuskich wyrazów (francuski był wówczas podstawowym unijnym językiem): Europe (tzn. Europa) i Eau (tzn. woda). Była to wówczas organizacja mała, podobnie jak cała Unia, składająca się z 9 krajów członkowskich (Belgia, Francja, Holandia, Luksemburg, Niemcy i Włochy, Dania, Irlandia, Wielka Brytania). Zresztą Unia wcale wówczas Unią nie była, ale do 1993 roku – Europejską Wspólnotą Gospodarczą.