EurEau

Aktualizacja opinii w sprawie 3T

Aby sprostać wymaganiom odbiorców usługi wod-kan muszą być finansowane nie tylko z taryf, ale także z dotacji i lokalnych opłat (z ang. 3T czyli Tariffs, Taxes, Transfers). Wówczas model pełnego zwrotu kosztów jest zgodny z Ramową Dyrektywą Wodną i podejściem OECD. EurEau opublikowała aktualizację opinii w tej sprawie.

EU3

Eksperci EurEau ds. ekonomicznych i prawnych spotkali się w Oslo dzięki gościnności norweskiej organizacji Norsk Vann. Dyskutowano kwestie infrastruktury krytycznej, dyrektywy w sprawie wody do picia, dyrektywy w sprawie wykorzystania informacji publicznej, a także kwestie finansowe takie jak potrzeby inwestycyjne sektora, planowane ramy finansowe po 2020 roku.

Propozycja nowej dyrektywy w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi została zaprezentowana przez Komisję Europejską w lutym b.r. Przez kilka miesięcy trwały konsultacje interesariuszy oraz prace Parlamentu Europejskiego. Izba, poprzez federację EurEau również zgłaszała uwagi do dyrektywy, współpracowaliśmy z posłami do PE.

Szczególne zainteresowanie tą kwestią i współpracą z Izbą oraz EurEau wykazał  Poseł Andrzej Grzyb. 

W dniu 20 czerwca Parlament Europejski opublikował listę 878 poprawek. Dotyczą głównie następujących kwestii:

  • Materiały i produkty kontaktujące się z wodą pitną (około 50 poprawek) – w większości zgodne ze stanowiskiem KE.
  • Wartości parametryczne jakości wody (około 200 poprawek) – widoczny podział na posłów broniących norm WHO oraz posłów broniących zasady ostrożności i opowiadających się za monitoringiem substancji działających na układ dokrewny oraz mikroplastiku.
  • Dostęp do wody (ok. 70 poprawek) – pokrycie całego spektrum politycznych opinii od „nie wprowadzać żadnych zapisów” po „woda za darmo dla wszystkich”.
  • Transparentność i informacja dla konsumenta (art. 14 i załącznik IV – ok. 150 poprawek) – znaczące różnice zdań, większość posłów popiera założenia KE, ale np. Niemcy czy Duńczycy są przeciwni podawaniu wszystkich informacji.  

Poprawki będą dyskutowane w dniu 11 lipca.

Kongres EurEau 2018 w Limassol
Tegoroczny kongres odbędzie się na Cyprze, dzięki gościnności cypryjskiej organizacji wodociągów i kanalizacji. Innowacyjne rozwiązania, które zostały zaproponowane przez organizacje z całej Europy (również przez polskie przedsiębiorstwa), zostaną ocenione, a najlepsze zaprezentowane podczas kongresu.

Spotkania z członkami federacji
Carla Chiaretti z Sekretariatu Generalnego spotkała się z włoską organizacją Utilitalia. Zaprezentowała stanowisko EurEau dotyczące dyrektywy w sprawie wody do picia podczas konferencji w Mediolanie.
Oliver Loebel uczestniczył w spotkaniu brytyjskiej organizacji Water UK. Poświęcone zostało priorytetom EurEau oraz sytuacji po Brexicie.

Oliver Loebel spotkał się także z zarządem holenderskiej organizacji VEWIN, głównie w celu przedyskutowania propozycji dyrektywy w sprawie wody do picia.

Raport Roczny EurEau

Raport za 2017 rok jest już dostępny w języku angielskim, można go znaleźć na stronie EurEau.

Kongres EurEau

Nadrzędnym tematem kongresu, który odbędzie się w listopadzie, jest innowacyjność w sektorze wod-kan. Każdy kraj będzie miał możliwość zaprezentowania innowacyjnego rozwiązania. Zachęcam Państwa do zgłaszania mi propozycji na adres e-mail (poniżej), do dnia 20 kwietnia.

Szanowni Państwo,

W dniu 7-9 listopada odbędzie się kongres federacji EurEau, który poświęcony będzie innowacjom w branży wod-kan. W EurEau zdefiniowano innowacje jako "znajdowanie wyjątkowych pomysłów, które prowadzą do powstania nowego urządzenia, procesu lub usługi". Każdy kraj może zaprezentować swoje osiągnięcie, projekt, który znacząco zmienił spojrzenie na pewną część działalności, wzbogacił rynek o nowe rozwiązanie. Zachęcam Państwa do zgłaszania propozycji i przesyłanie opisu rozwiązania (maks. jedna strona) do Pani Klary Ramm na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Termin zgłoszeń upływa w dniu 20 kwietnia.

Dorota Jakuta
Prezes Izby

 

Spotkanie EurEau z organizacją cypryjską.

Oliver Loebel spotkał się z Iacovosem Papaiacovou, aby omówić kwestię organizacji w listopadzie kongresu EurEau oraz w celu przedyskutowania aktualnych dla branży kwestii., szczególnie udziału Cypru, Bułgarii i Grecji w projekcie WATenERGY w ramach Interreg.

Światowy Kongres Wodny w Brazylii

21.03 odbędzie się debata transmitowana przez internet, dotycząca zarządzania gospodarką w obiegu zamkniętym w mieście. Wykład wprowadzający wygłosi Dr Håkan Tropp, Dyrektor Programu Zarządzania w Sektorze Wodnym OECD. W dyskusji weźmie także udział Miriam Feilberg (Dania, DANVA ), Shigenori Asai (Japonia, Japan Water Forum), Dr.Thomas Honer (firma Windhoek Goreangab) i Paula Keohe, (wodociągi San Francisco).
Moderatorem jest Bruno Tisserand, Prezydent EurEau.

Zmiany prawne procedowane aktualnie na szczeblu unijnym będą wkrótce obowiązywać w Polsce. Dlatego Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie”, będąc członkiem EurEau, podejmuje działania na rzecz branży wod-kan również w instytucjach UE. W dniu 21 lutego odbyło się spotkanie przedstawicielek IGWP – Prezes Doroty Jakuty i reprezentantki Izby w EurEau Klary Ramm z Komisarz Elżbietą Bieńkowską oraz Posłem do Parlamentu Europejskiego Andrzejem Grzybem.

Zrównoważone Cele Rozwoju Narodów Zjednoczonych – wnioski po kongresie EurEau w Bilbao

Członkowie kongresu podsumowali swoje spostrzeżenia oraz wnioski, na razie w formie dokumentu wewnętrznego, ale wkrótce zostaną one opublikowane. W tym samym czasie ONZ opublikowała notę na temat celu 6: Zapewnić wszystkim ludziom dostęp do wody i warunków sanitarnych poprzez zrównoważoną gospodarkę zasobami.