W dniu 22 września 2016 roku Prezes Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”  Dorota Jakuta wzięła udział w Konferencji realizowanej w ramach konsultacji społecznych projektu „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju” – obszar Energia i Środowisko. Konferencja odbyła się w Warszawie w gmach Ministerstwa Rozwoju.

W dniach 13 i 15 września bieżącego roku w Krakowie i Poznaniu odbyły się szkolenia pt.: "Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków - aktualne interpretacje, wskaźniki i wyroki", prowadzone przez panią Wandę Gorzelany - eksperta Izby Gospodarczej "Wodociągi Polskie", pana Marcina Błędzkiego - Głównego Specjalistę ds. Ekonomicznych Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” oraz panią Martę Wojnowską – Specjalistę ds. analiz ekonomicznych Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”.

Posiedzenie Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w dniu 12.09.2016r.

Dnia 12.09.2016r. Dorota Jakuta Prezes Izby, mec. Paweł Sikorski uczestniczyli w obradach Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.

Porządek obrad obejmował:

1. Zapoznanie się z „ Informacją o gospodarowaniu wodami w Polsce w latach 2014-2015”. Informację przedłożył Pan Mariusz Gajda Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska

W dniu 6.09.2016 r. w gmachu Ministerstwa Środowiska z inicjatywy Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” odbyło się spotkanie Członków Prezydium Rady Izby, Prezes Izby z Panem Mariuszem Gajdą Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Środowiska.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, nr POIiŚ.2.3/3/2016

Regulamin Programu uwzględnia istotne zmiany, zaproponowane przez Izbę Gospodarczą ,,Wodociągi Polskie’’ umożliwiające skorzystanie z dofinansowania w ramach programu wielu przedsiębiorstwom wodociągowo-kanalizacyjnym, które dotychczas nie mogły aplikować.

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej rozpoczął piątą aktualizację Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych (KPOŚK). Najnowsza aktualizacja, jest ostatnią szansą na zgłoszenie aktualnych potrzeb w zakresie rozwoju infrastruktury ściekowej przez samorządy. Piąta aktualizacja KPOŚK pozwala władzom samorządowym na zgłoszenie do programu wszystkich inwestycji, które niezbędne są do spełnienia wymogów dyrektywy ściekowej i prawodawstwa polskiego. Aktualizacja będzie bazowała na najnowszych uchwałach sejmików województw, które są efektem przeprowadzonej weryfikacji obszaru i granic aglomeracji ściekowych.

W marcu 2016 r. Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej przygotował i udostępnił „Mapę drogową dla aglomeracji ubiegających się o ujęcie w V aktualizacji Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych". Dokument ten zawiera założenia i warunki ujęcia aglomeracji w kolejnej aktualizacji oraz harmonogram prac nad procesem weryfikacji aktów prawa miejscowego wyznaczających aglomeracje.

Najlepiej zmodernizowany obiekt ochrony środowiska w 2015 roku należy do Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji we Wrocławiu. Budynek, który zachwycił jurorów znajduje się na terenie Zakładu Produkcji Wody „Mokry Dwór”. Obecnie działa w nim Stacja Badawcza Centrum Nowych Technologii. To w niej spółka prowadzi prace badawcze, które wspomagają proces produkcji i dostawy wody dla mieszkańców Wrocławia.

Celem studiów podyplomowych jest przekazanie uczestnikom wiedzy w zakresie prawa konkurencji. Kompleksowy i wszechstronny program zapewnia przygotowanie uczestników studiów do biegłego stosowania tego prawa w praktyce. W programie uwzględniono zarówno problematykę prawną, jak i ekonomiczną.

Przedmiotem zajęć są źródła i zasady obowiązującego prawa oraz krajowe orzecznictwo antymonopolowe: Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Sądu Apelacyjnego w Warszawie, Sądu Najwyższego oraz orzecznictwo unijne: Komisji, Trybunału Sprawiedliwości oraz Sądu (d. Sądu Pierwszej Instancji).

Szanowni Członkowie Izby Gospodarczej ‘Wodociągi Polskie’

Przed nami XXVI Ogólnopolska Spartakiada Pracowników Wodociągów i Kanalizacji im. Tadeusza Jakubowskiego.
W tym roku organizowana jest w dniach 26 - 28 sierpnia przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wałbrzychu.

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

  • Instalator sieci wod-kan - Katowice, 18-20 września 2018 r. +

  • Podatkowe aspekty funkcjonowania spółek komunalnych - Warszawa, 20 września 2018 r. +

    Podatkowe aspekty funkcjonowania spółek komunalnych - Warszawa, 20 września 2018 r. Tematyka szkolenia:  Spółki komunalne a obowiązek sporządzania dokumentacji cen transferowych. Czytaj więcej
  • 1

Newsletter IGWP

Rozwiń aby zapisać się do newslettera

Zapisz się do newslettera IGWP i bądź na bieżąco z informacjami i naszą ofertą.

Poniżej proszę wybrać listy newslettera oraz wpisać e-mail na który będą wysyłane informacje.