Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” informuje, że trwa III edycja studiów podyplomowych „Eksploatacja Ujęć Wód Podziemnych” organizowanych przy współudziale i na obiektach Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Zajęcia zakończą się w lutym 2017 roku. Jednocześnie mamy przyjemność zakomunikować, że rozpoczął się nabór na IV edycję. Zajęcia rozpoczną sie w marcu 2017.

Naturalny lub sztuczny charakter cieku wodnego jest bez znaczenia - ocenił rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości UE, dlatego też zgodnie z opublikowaną opinią rzecznika Trybunału Sprawiedliwości UE za energię ze źródeł odnawialnych można uznać energię wytworzoną przez elektrownię wodną wykorzystującą i wodę rzeczną, i ścieki.

W imieniu organizatorów: Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej, PSTB - Polskiego Stowarzyszenia Technologii Bezwykopowych oraz Podkomitetu Budownictwa Podziemnego Polskiego Komitetu Geotechniki zapraszamy na XIII Międzynarodową Konferencję Naukowo - Techniczną "Infrastruktura podziemna miast 2017", która odbędzie się we Wrocławiu w terminie 25 - 26 października 2017 r. Wydarzenie organizowane jest pod przewodnictwem Rektora Politechniki Wrocławskiej prof. Cezarego Madryasa.

PWiK w Suwałkach w maju tego roku zakończyło swoją najdroższą i najbardziej złożoną technologicznie inwestycję - budowę suszarni osadów ściekowych. Tym samym sfinalizowało projekt pn.: „Modernizacja oczyszczalni ścieków i rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Suwałkach - etap II ˮ o wartości prawie 36 mln PLN. To wydarzenie zbiegło się z 30. urodzinami przedsiębiorstwa, które jako samodzielna jednostka organizacyjna istnieje od 1 stycznia 1986 roku.

W dniach 10-11 października 2016 odbędzie się XX jubileuszowy Kongres ENVICON. Będą to dwa dni bogatych tematycznie obrad oraz 6 paneli dyskusyjnych, w których uczestnicy będą mogli brać aktywny udział i omawiać kluczowe dla branży tematy. Pierwszego dnia Kongresu odbędą się równoległe sesje tematyczne: Gospodarka odpadami, Zarządzanie w branży wod-kan oraz Energetyka. Trzecia sesja jest nowością, podczas której poruszone zostaną tematy dotyczące zarówno energetyki konwencjonalnej, jak i odnawialnych źródeł energii. Drugiego dnia odbędzie się seminarium poświęcone tematyce Circular economy w Polsce, zorganizowane przez europejskie stowarzyszenie EEB (European Environmental Bureau). Równolegle do seminarium będzie druga, nowa sesja dotycząca Ochrony powietrza, w ramach której zorganizowane zostanie spotkanie poświęcone tematyce „niskiej emisji" oraz Forum RIPOK, gdzie inwestorzy i eksploatatorzy tych instalacji dyskutować będą o kierunkach rozwoju branży zagospodarowania odpadów.

W kościerskiej sali im. Lubomira Szopińskiego odbyła się uroczystość z okazji jubileuszu 25-lecia działalności Miejskiego Przedsiębiorstwa Infrastruktury Kos-Eko. Świętowanie ćwierćwiecza istnienia było okazją do podsumowania dotychczasowego dorobku kościerskiej firmy komunalnej zaopatrującej mieszkańców w wodę i ciepło systemowe i odbierającej ścieki.

W dniu 22 września 2016 roku Prezes Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”  Dorota Jakuta wzięła udział w Konferencji realizowanej w ramach konsultacji społecznych projektu „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju” – obszar Energia i Środowisko. Konferencja odbyła się w Warszawie w gmach Ministerstwa Rozwoju.

W dniach 13 i 15 września bieżącego roku w Krakowie i Poznaniu odbyły się szkolenia pt.: "Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków - aktualne interpretacje, wskaźniki i wyroki", prowadzone przez panią Wandę Gorzelany - eksperta Izby Gospodarczej "Wodociągi Polskie", pana Marcina Błędzkiego - Głównego Specjalistę ds. Ekonomicznych Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” oraz panią Martę Wojnowską – Specjalistę ds. analiz ekonomicznych Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”.

Posiedzenie Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w dniu 12.09.2016r.

Dnia 12.09.2016r. Dorota Jakuta Prezes Izby, mec. Paweł Sikorski uczestniczyli w obradach Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.

Porządek obrad obejmował:

1. Zapoznanie się z „ Informacją o gospodarowaniu wodami w Polsce w latach 2014-2015”. Informację przedłożył Pan Mariusz Gajda Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska

W dniu 6.09.2016 r. w gmachu Ministerstwa Środowiska z inicjatywy Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” odbyło się spotkanie Członków Prezydium Rady Izby, Prezes Izby z Panem Mariuszem Gajdą Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Środowiska.

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

  • Konsultacje - projekt kodeksu postępowania ochrony danych osobowych dla branży wodociągowo-kanalizacyjnej. +

    Konsultacje - projekt kodeksu postępowania ochrony danych osobowych dla branży wodociągowo-kanalizacyjnej. Szanowni Państwo, Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Członków Czytaj więcej
  • Zmiana terminu - Cyberbezpieczeństwo przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych - Warszawa, 21 czerwca 2018 r. +

    Zmiana terminu - Cyberbezpieczeństwo przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych - Warszawa, 21 czerwca 2018 r. Zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa danych zawartych w elektronicznym obiegudokumentów jest Czytaj więcej
  • 1

Newsletter IGWP

Rozwiń aby zapisać się do newslettera

Zapisz się do newslettera IGWP i bądź na bieżąco z informacjami i naszą ofertą.

Poniżej proszę wybrać listy newslettera oraz wpisać e-mail na który będą wysyłane informacje.