W dniu 3 lutego odbyło się spotkanie przedstawicieli Izby Gospodarczej "Wodociągi Polskie" z reprezentantami organizacji regulatorów wody WAREG (Zrzeszeniem Europejskich Regulatorów Wody)

Regulacja sektora wodnego w Europie obejmuje zakres ram instytucjonalnych i warunków rynkowych, które różnią się w poszczególnych krajach. W Unii Europejskiej, nastąpił znaczący rozwój w kierunku racjonalizacji sektora i harmonizacji praktyk i zasad, poprzez ustanowienie ogólnych ram dla działań Wspólnoty w dziedzinie polityki wodnej zwracający się do zrównoważonego rozwoju usług wodnych oraz zasady zwrotu kosztów świadczenia usług wodociągowych. 

Te ramy opierają się głównie na ustanowieniu ramowej dyrektywy wodnej (dyrektywa 2000/60 / WE), która wyznacza standardy niezbędne do ochrony zasobów wodnych oraz wspomaganie ich efektywnego wykorzystania. Pomimo trendu harmonizacji, nadal istnieje znaczna różnorodność systemów krajowych i organów regulujący krajowy sektor wodny. Dlatego WAREG identyfikuje konieczność wspólnego wysiłku, aby sprostać wspólnym wyzwaniom w zakresie zrównoważonego rozwoju usług wodnych w Europie.

Do Warszawy przybył Prezes Wareg Alberto Biancardi, który jest jednocześnie prezesem włoskiego centralnego regulatora energii, gazu i wody (Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, AEEG).  W spotkaniu wziął również udział Fabio Tambone , odpowiedzialny za relacje międzynarodowe AEEG. 

Goście zaprezentowali nam zasady funkcjonowania regulatora we Włoszech oraz organizację WAREG. To z pewnością początek dłuższej współpracy.

WAREG-European Water Regulators powstało w 2014 roku.

W załączeniu publikujemy dla Państwa omawiane prezentacje.


pdfWAREG_European_Water_Regulators.pdf591.37 KB

pdfAEEGSI_wws_Regulation.pdf930.46 KB

 

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

  • Operator oczyszczalni ścieków: Bydgoszcz, 27-29 listopada 2018 r. +

    Operator oczyszczalni ścieków: Bydgoszcz, 27-29 listopada 2018 r. Tematyka szkolenia: Zajęcia teoretyczne (w sali wykładowej hotelu): podstawy dokumentacji Czytaj więcej
  • Eksploatacja pomp i pompowni w praktyce - ścieki, Grudziądz, 20-22 listopada 2018 r. +

    Eksploatacja pomp i pompowni w praktyce - ścieki, Grudziądz, 20-22 listopada 2018 r. Tematyka szkolenia: Podstawy teoretycznej techniki pompowej Pompownie technologiczne i sieciowe Czytaj więcej
  • 1

Newsletter IGWP

Rozwiń aby zapisać się do newslettera

Zapisz się do newslettera IGWP i bądź na bieżąco z informacjami i naszą ofertą.

Poniżej proszę wybrać listy newslettera oraz wpisać e-mail na który będą wysyłane informacje.