W poniedziałek 18 czerwca w Warszawie odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”.  

Przed rozpoczęciem obrad ofertę Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla branży wod - kan, przedstawiła Pani Ewa Kamieńska dyrektor Departamentu Ochrony Wód.

Część oficjalna Walnego Zgromadzenia rozpoczęła się bardzo miłym akcentem. Madal Zasłużony dla Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” otrzymał Janusz Dulik, który przez 30 lat zarządzał wodociągami w Piekarach Śląskich.

Kolejnymi punktami obrad były wybór Sekretarza (Prezes Piotr Ziętara), Komisji Skrutacyjnej (Prezesi: Andrzej Wojtowicz, Alfred Szylko, Wiesław Pancer), Komisji Uchwał i Wniosków (Prezesi: Magdalena Pochwalska, Tadeusz Pilarski, Andrzej Malinowski) oraz Komisji Wyborczej (Prezesi: Krzysztof Dąbrowski, Ryszard Sobieralski, Andrzej Babczyński).

Następnie wysłuchano sprawozdań: Przewodniczącego Rady Izby Tadeusza Rzepeckiego z działalności Rady Izby, oraz Prezes Izby Doroty Jakuty z działalności Izby, która przedstawiła również sprawozdanie finansowe za 2017 roku.  Po zapoznaniu się z opinią Komisji Rewizyjnej, jednogłośnie przyjęto sprawozdania i udzielono absolutorium zarówno Radzie Izby jak i Pani Prezes.

Kolejnymi punktami w porządku obrad było przedstawienie przez Panią Prezes Planu działania oraz Planu finansowego Izby na 2018, które spotkały się z pełną akceptacją członków i zostały jednogłośnie zatwierdzone.

W dalszej części posiedzenia wysłuchano sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej. Zgromadzeni docenili pracę komisji udzielając jej absolutorium.

W związku z zakończeniem kadencji przeprowadzono wybory nowego składu Komisji.

Zgłoszono następujące kandydatury:  

Waldemar Bicz (Wodociągi Kłodzkie Sp. z o.o.)
Maciej Ganowicz (Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Wolsztynie)
Stanisław Kowalewski (Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Inowrocław)
Romana Kozub ( Pniewskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.)
Józef Natonek (Wodociągi Jaworzno Sp. z o.o.)
Rafał Zalesiński (Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. Leszno)

W tajnym głosowaniu wyłoniono Komisję w takim samym składzie jak poprzedni.  

Gratulujemy i życzymy kolejnych czterech lat owocnej pracy!

Małgorzata Massel
specjalista ds. PR IGWP

 

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

  • Rola Inspektora Danych Osobowych w przedsiębiorstwie wod-kan. Warsztaty prawno-techniczne: Kraków, 14-15 lutego 2019 r. +

  • Kontrola i dostęp do informacji w przedsiębiorstwach wodociągowo-kanalizacyjnych: Warszawa, 26 lutego 2019 r. +

  • 1

Newsletter IGWP

Rozwiń aby zapisać się do newslettera

Zapisz się do newslettera IGWP i bądź na bieżąco z informacjami i naszą ofertą.

Poniżej proszę wybrać listy newslettera oraz wpisać e-mail na który będą wysyłane informacje.