Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oczekuje na podpis Prezydenta. Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” liczy, że ustawa, do której Izba zgłaszała liczne poprawki i wielokrotnie wskazywała mankamenty tego aktu prawa, spotka się z prezydenckim wetem.
W dniu 6 listopada 2017 r., IGWP wspólnie ze Związkiem Miast Polskich wystosowały petycję skierowaną do Senatu RP dotyczącą procesu legislacyjnego nowelizacji ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (druk sejmowy nr 1905, druk senacki nr 640) wraz ze stanowiskiem strony samorządowej w sprawie druku sejmowego nr 1905. O sprawie informowaliśmy Państwa tu:
http://www.igwp.org.pl/index.php/informacje/komunikaty-igwp/972-wspolnym-glosem-ze-zwiazkiem-miast-polskich


Niestety, do dnia dzisiejszego do IGWP nie wpłynęła odpowiedź ze strony Marszałka Senatu, natomiast ustawa 10 listopada 2017 r. została przyjęta przez Senat RP bez uwag.


Z kolei 14 listopada 2017 r. Związek Miast Polskich w imieniu całego środowiska samorządowego wystosował do Prezydenta RP Andrzeja Dudy pismo z prośbą o weto dla ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. W liście do Andrzej Dudy, ZMP wnioskuje o odmowę podpisania ustawy z dnia 27 października 2017 roku i przekazanie jej Sejmowi do ponownego rozpatrzenia. Związek Miast Polskich w komunikacie podanym na swojej stronie internetowej zapowiada, że „w przypadku niepodzielenia przez Prezydenta zarzutów strony samorządowej pod adresem ustawy, mając na względzie istotne wątpliwości natury konstytucyjnej, Prezes ZMP prosi o wystąpienie do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie jej zgodności z Konstytucją.”


ZMP w swoim wystąpieniu podkreśla, że reprezentuje stanowisko całego środowiska samorządowego, jak również znacznej liczby podmiotów komunalnych działających w branży wodociągowo-kanalizacyjnej.


Treść komunikatu wraz z listem skierowanym do Prezydenta znajdziecie Państwo na stronie internetowej Związku Miast Polskich:
http://www.zmp.poznan.pl/aktualnosci/prosba-o-weto-prezydenta-rp-w-sprawie-taryf

Anna Lembicz, gł. specjalista ds. marketingu i PR IGWP

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

  • Konsultacje - projekt kodeksu postępowania ochrony danych osobowych dla branży wodociągowo-kanalizacyjnej. +

    Konsultacje - projekt kodeksu postępowania ochrony danych osobowych dla branży wodociągowo-kanalizacyjnej. Szanowni Państwo, Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Członków Czytaj więcej
  • Zmiana terminu - Cyberbezpieczeństwo przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych - Warszawa, 21 czerwca 2018 r. +

    Zmiana terminu - Cyberbezpieczeństwo przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych - Warszawa, 21 czerwca 2018 r. Zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa danych zawartych w elektronicznym obiegudokumentów jest Czytaj więcej
  • 1

Newsletter IGWP

Rozwiń aby zapisać się do newslettera

Zapisz się do newslettera IGWP i bądź na bieżąco z informacjami i naszą ofertą.

Poniżej proszę wybrać listy newslettera oraz wpisać e-mail na który będą wysyłane informacje.