Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne przy sporządzaniu nowych taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków zgodnie z treścią § 8 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Budownictwa w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków z dnia 28 czerwca 2006 r. (Dz.U. Nr 127, poz. 886) zobowiązane jest do wykorzystania, w celu zapewnienia niezbędnego poziomu przychodów, określonych w tym przepisie wskaźników.

W prognozie na 2018 rok wskaźniki te przedstawiają się następująco:
- średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych – 2,3%
Wskaźnik ten wykorzystany powinien być do obliczenia wysokości kosztów wynagrodzeń w roku obowiązywania taryfy dla przedsiębiorstw, które nie mają zarejestrowanego u siebie zakładowego układu zbiorowego pracy.
- średnioroczny wskaźnik cen produkcji sprzedanej przemysłu – 2,2%
Wskaźnik ten powinien zostać wykorzystany do obliczenia kosztów materiałów oraz usług transportowych w roku obowiązywania taryfy
Dane te pochodzą z wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw wydanych przez Ministra Finansów. Wartość średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych, zgodnie z ideą tych wytycznych, jest taka sama jak w ustawie budżetowej.
Zwracam również uwagę, iż w wyniku tej aktualizacji zmieniła się prognoza co do wysokości tych wskaźników na 2017 rok. Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne składający wnioski taryfowe obejmujące rokiem obowiązywania nowych taryf także część 2017 roku, powinny wziąć pod uwagę te wskaźniki.
Poniżej możecie Państwo zapoznać się z załącznikiem do wytycznych, który zawiera prognozę do 2020 roku.

Wskazniki_w_latach_2016-2020_-_Aktualizacja_05.2017.pdf


Marcin Błędzki, Główny Specjalista ds. Ekonomicznych IGWP

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

  • Konsultacje - projekt kodeksu postępowania ochrony danych osobowych dla branży wodociągowo-kanalizacyjnej. +

    Konsultacje - projekt kodeksu postępowania ochrony danych osobowych dla branży wodociągowo-kanalizacyjnej. Szanowni Państwo, Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Członków Czytaj więcej
  • Zmiana terminu - Cyberbezpieczeństwo przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych - Warszawa, 21 czerwca 2018 r. +

    Zmiana terminu - Cyberbezpieczeństwo przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych - Warszawa, 21 czerwca 2018 r. Zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa danych zawartych w elektronicznym obiegudokumentów jest Czytaj więcej
  • 1

Newsletter IGWP

Rozwiń aby zapisać się do newslettera

Zapisz się do newslettera IGWP i bądź na bieżąco z informacjami i naszą ofertą.

Poniżej proszę wybrać listy newslettera oraz wpisać e-mail na który będą wysyłane informacje.