Szanowni Państwo,

Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” serdecznie dziękuje Członkom Izby za przekazanie, w odpowiedzi na prośbę z dnia 27.04.2018 roku, informacji o sposobie rozpatrzenia przez organ regulacyjny złożonych wniosków taryfowych.

Przechodząc do otrzymanych danych, wyjaśniamy, iż do Izby wpłynęły odpowiedzi odnośnie 191 wniosków taryfowych. Według informacji otrzymanych do dnia 11.05.2018 roku do godz. 15:00 wynika, że:

w osiemdziesięciu sześciu przypadkach wydana została decyzja zatwierdzająca taryfę;w czternastu przypadkach organ regulacyjny odmówił w drodze decyzji zatwierdzenia taryfy;w dziewięćdziesięciu jeden przypadkach organ regulacyjny nie wydał rozstrzygnięcia odnośnie wniosku taryfowego; działania organu regulacyjnego w tej grupie przedstawiają się bardzo różnorodnie i niejednolicie: w niektórych bowiem sytuacjach organ regulacyjny wezwał przedsiębiorstwo, aby w zakreślonym przez organ regulacyjny terminie, przedłożyło dokumenty i informacje uzasadniające wzrost ceny za wodę lub ścieki lub nadesłało poprawiony wniosek taryfowy, a następnie – po tym wezwaniu - organ regulacyjny zawiadomił o wszczęciu postępowania administracyjnego albo też organ ograniczył się tylko do wysłania przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia bez dodatkowych informacji albo też organ regulacyjny wezwał przedsiębiorstwo do uzupełnienia braków formalnych wniosku; w grupie tej znalazły się również przypadki, gdy organ zawiadomił przedsiębiorstwo o zakończeniu postępowania administracyjnego, bez wydania rozstrzygnięcia, a także przypadki, gdy organ regulacyjny nie poinformował przedsiębiorstwa o jakichkolwiek swoich działaniach odnośnie wniosku taryfowego.

Zwracamy się do Państwa z prośbą o dalsze dzielenie się z IGWP informacjami o czynnościach podjętych przez organ regulacyjny odnośnie wniosków taryfowych.

Marta Wojnowska
główny specjalista ds. analiz ekonomicznych IGWP

Marcin Błędzki
główny specjalista ds. ekonomicznych IGWP

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

  • Rola Inspektora Danych Osobowych w przedsiębiorstwie wod-kan. Warsztaty prawno-techniczne: Kraków, 14-15 lutego 2019 r. +

  • Kontrola i dostęp do informacji w przedsiębiorstwach wodociągowo-kanalizacyjnych: Warszawa, 26 lutego 2019 r. +

  • 1

Newsletter IGWP

Rozwiń aby zapisać się do newslettera

Zapisz się do newslettera IGWP i bądź na bieżąco z informacjami i naszą ofertą.

Poniżej proszę wybrać listy newslettera oraz wpisać e-mail na który będą wysyłane informacje.