W dniach 16-17 kwietna 2018 roku w siedzibie Izby odbyło się spotkanie zespołu ds. benchmarkingu przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych w Polsce, w skład którego wchodzą:

Michał Filipek – Główny Specjalista - Departament Ochrony i Gospodarowania Wodami, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
Maciej Gryboś – Kierownik Działu Oczyszczalni Ścieków, Sosnowieckie Wodociągi S.A.,
Anna Kamińska – Kierownik Biura Kontrolingu i Analiz, Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o.,
Dariusz Kozak – Dyrektor ds. Technicznych, Goleniowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.,
Barbara Kuchna – Specjalista ds. Audytu, Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o.
Andrzej Osiński – Rzeczoznawca NOT, PZiTS, Dyrektor ds. wód opadowych  RETENCJAPL Sp. z o. o.,
Ryszard Pionk – Kierownik Działu Analiz i Planowania, PEWIK GDYNIA Sp. z o.o.

Ze strony IGWP członkami zespołu są:
Adam Gołębiewski – Główny Specjalista ds. Technicznych, Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie”
Marta Wojnowska – Główny Specjalista ds. Analiz Ekonomicznych, Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie”.

Celem spotkania było opracowanie kolejnego Raportu Benchmarkingu. Spotkanie wywołało wiele dyskusji na temat poszczególnych wskaźników, zmian ich wartości w czasie oraz zależności wpływających na ich kształtowanie się.

W badaniu ankietowym za rok 2016 wzięły udział 133 przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne, wśród których 38 to podmioty duże obsługujące ponad 100 tys. odbiorców usług. Przedsiębiorstwa średnie obsługujące pomiędzy 20 a 100 tys. odbiorców są najliczniejszą grupą i w badaniu za 2016 rok wzięły udział 73 takie przedsiębiorstwa. Najmniej reprezentatywna jest grupa przedsiębiorstw małych, których w benchmarkingu za rok 2016 jest 22. W grupie przedsiębiorstw uczestniczących w badaniu za 2016 r. najwięcej jest podmiotów działających jako spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (114). Stanowią one 85,71% przedsiębiorstw, które wzięły udział w badaniu ankietowym. Spółek akcyjnych było 14 (10,53%), a zakładów budżetowych 5 (3,76%).

Struktura badanych przedsiębiorstw odbiega od struktury, którą prezentuje Główny Urząd Statystyczny. Ujęte w raporcie przedsiębiorstwa w liczbie 133 zgodnie z danymi GUS-u stanowią ok. 7,08% wszystkich tego typu jednostek w Polsce. Przedsiębiorstwa te obsługują ok. 22,7% długości sieci wodociągowej i dostarczają prawie 70% wody dla gospodarstw domowych w Polsce oraz obsługując niemal 36% długości sieci kanalizacyjnej oczyszczają ponad 54% ścieków komunalnych w Polsce.

Ostateczna wersja Raportu za 2016 rok będzie wysyłana uczestnikom projektu pod koniec kwietnia.

 

Marta Wojnowska - Główny specjalista ds. analiz ekonomicznych

 

 

 

20180417 11305820180417 113112

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

  • Konsultacje - projekt kodeksu postępowania ochrony danych osobowych dla branży wodociągowo-kanalizacyjnej. +

    Konsultacje - projekt kodeksu postępowania ochrony danych osobowych dla branży wodociągowo-kanalizacyjnej. Szanowni Państwo, Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Członków Czytaj więcej
  • Zmiana terminu - Cyberbezpieczeństwo przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych - Warszawa, 21 czerwca 2018 r. +

    Zmiana terminu - Cyberbezpieczeństwo przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych - Warszawa, 21 czerwca 2018 r. Zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa danych zawartych w elektronicznym obiegudokumentów jest Czytaj więcej
  • 1

Newsletter IGWP

Rozwiń aby zapisać się do newslettera

Zapisz się do newslettera IGWP i bądź na bieżąco z informacjami i naszą ofertą.

Poniżej proszę wybrać listy newslettera oraz wpisać e-mail na który będą wysyłane informacje.