II Forum Ochrony Środowiska, zorganizowane w Warszawie w dniach 15-16.02.2016 przez Izbę Gospodarczą „Wodociągi Polskie”, poświęcone było ochronie klimatu w kontekście rozwoju miast oraz szansom, jakie stawia przed przedsiębiorstwami wodno-kanalizacyjnymi energia odnawialna. Podczas debaty inauguracyjnej poruszono kwestie moralnych aspektów ochrony środowiska w świetle encykliki papieża Franciszka „Laudato si”. Podkreślono konieczność zmiany sposobu myślenia każdego człowieka o środowisku oraz wprowadzenia nowego proekologicznego stylu życia. Zwrócano uwagę na potrzebę prowadzenia uczciwej debaty i etyczną ocenę modeli rozwoju, a także na pasję, która powinna towarzyszyć trosce o świat. Wypowiadali się Abp Celestino Migliore - Nuncjusz Apostolski w Polsce, prof. Jerzy Buzek - Przewodniczący Komisji Przesyłu, Badań Naukowych i Energii w Parlamencie Europejskim, Mariusz Gajda - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, Tomasz Żuchowski - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa, prof. Jadwiga Rotnicka - Wiceprzewodnicząca Senackiej Komisji Środowiska, Prof. Andrzej Mizgajski - Przewodniczący Państwowej Rady Ochrony Środowiska, prof. Marek Gromiec - Przedstawiciel Krajowej Rady Gospodarki Wodnej, dr Tadeusz Rzepecki - Przewodniczący Rady IGWP, Olgierd  Dziekoński - doradca Prezesa BOŚ.

Witając gości  Forum, Dorota Jakuta - Prezes IGWP podkreśliła wagę takiej właśnie refleksji moralnej, mówiąc, że żyjemy w świecie, w którym wszystko co robimy posiada wymiar etyczny. Jeśli zabraknie spojrzenia na problemy ochrony środowiska pod tym kątem, to świat może czekać katastrofa.  Debatę inauguracyjną moderował red. Marek Zając.

Czytaj więcej