BHP

Organizacja pracy w przestrzeniach zamkniętych
Przeciwwskazania pracownika do wykonywania pracy wpisywane na orzeczeniu lekarskim
Czy pracownicy pracujący na oczyszczalni ścieków mogą w tym samym dniu wykonywać prace na stacji uzdatniania wody?
Prowadzenie książek budowlanych dla sieci wodociągowo-kanalizacyjnch
Kto w zakładzie pracy jest odpowiedzialny za napisanie instrukcji BHP?
Wytyczne dotyczące BHP w przedsiębiorstwach wodociągowo-kanalizacyjnych
Zeszyty Specjalne IGWP (nakład wyczerpany)
Dokumenty wymagane dla operatora koparko - ładowarki
Bezpieczeństwo pracy dla pracowników nieetatowych
Wyposażenie pracownika magazynu
Nadzór BHP
Praca na urlopie wychowawczym
Ocena zdrowia pracowników
Weryfikacja uprawnień zgrzewacza
Kiedy tworzyć grupę ratownictwa chemicznego?
Badania lekarskie dla pracowników mających kontakt z wodą
Obowiązek wynikający z art.2091 § 1 pkt2 lit. a Kodeksu pracy, pracodawca wyznacza liczbę pracowników do udzielenia pierwszej pomocy
Jakie zmiany niesie za sobą nowe rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych
Przepisy bhp jakie muszą być spełnione dla zejść (drabina) montowanych na stałe w szybach/studnie w oczyszczalniach ścieków
Rozporządzenie mówi, że do prac wykonywanych w miejscach zagrożonych wybuchem, zatruciem czy pożarem oraz w zbiornikach zamkniętych należy za każdym razem wydać pracownikowi pozwolenie

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

  • KURS ODWOŁANY! Operator obsługi i eksploatacji samochodów specjalistycznych do czyszczenia sieci kanalizacyjnej - Wrocław, 13-15 listopada 2018 r. +

    KURS ODWOŁANY! Operator obsługi i eksploatacji samochodów specjalistycznych do czyszczenia sieci kanalizacyjnej - Wrocław, 13-15 listopada 2018 r. Cele kształcenia:  Zdobycie komplementarnych umiejętności obsługi samochodów specjalistycznych do czyszczenia Czytaj więcej
  • Podatkowe aspekty funkcjonowania spółek komunalnych - Wrocław, 23 listopada 2018 r. +

  • 1

Newsletter IGWP

Rozwiń aby zapisać się do newslettera

Zapisz się do newslettera IGWP i bądź na bieżąco z informacjami i naszą ofertą.

Poniżej proszę wybrać listy newslettera oraz wpisać e-mail na który będą wysyłane informacje.