wielkanoc2014

 • Przegląd aktualności

  • Wodociągi i Kanalizacja – kwiecień 2014 rok...

   Polecam państwa uwadze materiał Anny Lembicz i Martyny Matuszczak „Debata warta poznania”. Dziennikarki zrelacjonowały przebieg debaty, która odbyła się 17 marca bieżącego roku w siedzibie redakcji miesięcznika z udziałem prezesów...

   Czytaj

  • Uwagi IGWP do rozporządzenia w sprawie sposob...

   Uwagi IGWP do rozporządzenia w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji W imieniu Izby Gospodarczej „ Wodociągi Polskie” z siedzibą w Bydgoszczy zgłoszono następujące uwagi do rozporządzenia w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i...

   Czytaj

  • Uwagi IGWP do rozporządzenia w sprawie warunk...

   Uwagi IGWP do rozporządzenia w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego W imieniu Izby Gospodarczej „ Wodociągi Polskie” z...

   Czytaj

  • Wyniki badania podstaw i opinii konsumenckich...

   Niniejsze badanie zostało wykonane przez Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych na zlecenie Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” w ramach współpracy w obszarze promocji picie wody wśród dzieci i ich rodziców/opiekunów. Sondaż badania...

   Czytaj

  • Ankieta ekonomiczno techniczna za rok 2013

   Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” przeprowadza coroczne badania ankietowe dotyczące aspektów techniczno-ekonomicznych  przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o czynny udział w procesie...

   Czytaj

  • Sprawozdanie z działalności Komisji ds. wody ...

   Komisja odbyła trzy dwudniowe spotkania. Praca jej odbywa się bez przerwy poprzez korespondencję mailową. Najważniejsze poruszane tematy, działania informacyjne i lobbingowe dotyczyły następujących zagadnień: Dyrektywa w sprawie jakości wody...

   Czytaj

  < 1 2 3 4 >
 • Szkolenia - Konferencje - Wyjazdy

  • ”Skuteczny kontakt z mediami i wypowiedź publ...

   Szanowni Państwo, Ze względu na coraz powszechniejszą współpracę z mediami przedstawicieli spółek wodociągowych,   istotna jest ich znajomość, umiejętne wypowiadanie się, świadoma komunikacja z mediami oraz zabezpieczanie się przed...

   Czytaj

  • Warsztaty dla służb ekonomicznych sporządzają...

   Szanowni Państwo, W związku ze zbliżającym się okresem kalkulacji taryf w większości przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” w maju organizuje kolejną edycję szkolenia pt.: Warsztaty dla służb...

   Czytaj

  • „Operator oczyszczalni ścieków” - 28-30 kwiet...

   Szanowni Państwo, Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” zaprasza na kolejną edycję kursu zawodowego: „Operator oczyszczalni ścieków”28-30 kwietnia 2014r., Bydgoszcz Podczas kursu omówione zostaną następujące zagadnienia: Podstawy...

   Czytaj

  < 1 2 3 4 >

.