• Przegląd aktualności

  • Projekt rozporządzenia w sprawie dopuszczalny...

   Członkowie Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” nie zgłosili uwag do projektu rozporządzenia w sprawie dopuszczalnych mas substancji, które mogą być odprowadzane w ściekach przemysłowych. Zmiana w projekcie rozporządzenia polega na...

   Czytaj

  • Film

   Zapraszamy do obejrzenia relacji z poprzedniej edycji Targów WOD-KAN przygotowanej przez naszych gości z Wielkiej Brytanii.

  • Sejm uchwalił ustawę o odnawialnych źródłach ...

   Jedną z podstawowych zmian do obecnie obowiązujących przepisów dotyczących wspierania OZE jest zmiana systemu świadectw pochodzenia energii na system aukcyjny. Wygrywa ten, kto zaproponuje najniższą cenę. W zamian dostanie gwarancję...

   Czytaj

  • Projekt ustawy Prawo wodne

     Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji, w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny, zamieszczony został projekt ustawy Prawo wodne. Prosimy o nadsyłanie uwag do dnia 27 stycznia 2015 roku, na adres: Ten adres...

   Czytaj

  • Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska

     Na stronie Biuletynu Informacji publicznej Rządowego Centrum Legislacji w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny zamieszczony został projekt rozporządzenia w sprawie dopuszczalnych mas substancji, które mogą być odprowadzane w ściekach...

   Czytaj

  • Spotkanie Komisji Bezpieczeństwa Zdrowotnego ...

   22 stycznia 2015 r. (czwartek) o godz. 12.00 odbędzie się w Warszawie w siedzibie GIS spotkanie Komisji Bezpieczeństwa Zdrowotnego Wody. Komisja debatować będzie nad zarządzaniem ryzykiem związanym z zaopatrzeniem w wodę od ujęcia do...

   Czytaj

  < 1 2 3 4 >
 • Szkolenia - Konferencje - Wyjazdy

  • Wyjazd Techniczny do Danii w dniach 11 - 13.0...

   Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie”, we współpracy z Grupą Grundfos organizuje WYJAZD TECHNICZNYDania - 11-13.02.2015r.  Oferta wyjazdu kierowana jest do członków zarządu przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych. Podczas wyjazdu...

   Czytaj

  • Środki trwałe w branży wodociągowo – kanaliza...

   Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” w lutym i marcu zaprasza na szkolenie: Środki trwałe w branży wodociągowo – kanalizacyjnejAktualne interpretacje i wyroki. Zagadnienia kontrowersyjne. Ryzyka podatkowe i możliwości optymalizacji....

   Czytaj

  • „Operator oczyszczalni ścieków” - 18-20 luty ...

   Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” zaprasza na kolejną edycję kursu zawodowego: „Operator oczyszczalni ścieków” - 18-20 luty 2015r.- Bydgoszcz Podczas kursu omówione zostaną następujące zagadnienia: Podstawy dokumentacji w zakresie sieci...

   Czytaj

  < 1 2 3 4 5 >

.